Tag Archives | vďaka

ĎAKUJEME!

18. novembra 2016 dopoludnia si prevzala vedúca Charity Lackov aj s dobrovoľníčkami šatstvo a obuv, ktoré sme vyzbierali.

Boli veľmi spokojné a tešili  sa   z toho, že potešia množstvo rodín, keď ich obdaria pred Vianocami.

V ich mene Vám všetkým , ktorí ste do tejto Zbierky šatsva prispeli, ĎAKUJEME!

Sestričky ďakujú

Milí priatelia, skutočne veľká a srdečná vďaka za Vaše DOBRÉ SRDCIA a za Vašu LÁSKU, s akou ste prinášali Vaše milodary.
Vyzbierali sme a odviezli asi 500 kg. potravín.
Sestričky jeden krát v týždni obetujú sv.omšu a svoje modlitby za dobrodincov, teda aj všetkých Vás, ktorý ste prispeli do tejto zbierky.
Patrí Vám veľké ĎAKUJEME

podakovanie

Srdečná vďaka

Milí priatelia,

v sobotu sme odovzdali Zbierku šatstva a obuvi, školských potrieb a potrieb do domácnosti, ktorá naplnila celú jednu AVIU.

Vaše dary prevzala vedúca charitnej organizácie Služby Božieho Milosrdenstva, n.o.

Touto cestou vyslovujeme veľké Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste prispeli do tejto zbierky.

Pomohli ste a urobili radosť mnohým rodinám.

Srdečná vďaka.

PS: Ak by ste im chceli prispieť kúpou vylúpaných orechov, ktoré priniesli tak máme ešte 10 kg. (1 kg = 7 eur)