Tag Archives | vďaka

Srdečná vďaka

Charitas Budmerice touto cestou ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí prispeli do Zbierky potravín, ovopcia a zeleniny.
Vyzbierali s odovzdali sme pripbližne 450 kg. potravín.
Za všetkých dobrodincov bude odslúžená sv. omša u sestier M.terezy aj u Milosrdných bratov v Bratislave.
Srdečná vďaka

Pripravujeme potravinové balíčky

Milí priatelia!
Vianočné charitné trhy , na ktoré sme sa tak tešili, sú už za nami.

Veríme, že zážitky a dobrá atmosféra, ktorá tam vládla, ešte stále vo Vás rezonuje.

Dovoľte, aby sme touto cestou , poďakovali všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí nám pomáhali pri príprave trhov, všetkým sponzorom, predávajúcim, účinkujúcim v kultúrnom programe a samozrejme všetkým Vám, ktorí ste prišli na trhy a podporili CHARITU.

Ubezpečujeme Vás, že za získané financie už pripravujeme potravinové balíčky pre sociálne slabšie rodiny, ktoré sa ocitli v núdzi.

Ak viete o rodine, ktorá by potrebovala pomoc, prosím upozornite nás.

Nech BOH naplní Vaše dobré srdcia všetkým, čo potrebujú – POKOJOM, RADOSŤOU  a  LÁSKOU.

ĎAKUJEME VÁM.

Charitas Budmerice

ĎAKUJEME!

18. novembra 2016 dopoludnia si prevzala vedúca Charity Lackov aj s dobrovoľníčkami šatstvo a obuv, ktoré sme vyzbierali.

Boli veľmi spokojné a tešili  sa   z toho, že potešia množstvo rodín, keď ich obdaria pred Vianocami.

V ich mene Vám všetkým , ktorí ste do tejto Zbierky šatsva prispeli, ĎAKUJEME!