Kontakty

adresa:
J. Holčeka 37, 900 86 Budmerice
(v budove farského úradu)

telefón:
0915 437 485

email:
charitas.budmerice@gmail.com

č. účtu:
0075631958-6500

Marta Baxová, Budmerice 598
Robert Baxa, Budmerice 598
Zdenka Oškerová, Budmerice 318
Margita Rímešová, Budmerice 808
MUDr. Mária Zamkovská, Budmerice 153
Mária Ochabová, Budmerice 604