Služby a aktivity

  • pomáhame pri bežných úkonoch osobnej hygieny
  • pomáhame pri podávaní jedla a pitia
  • pomáhame s donáškou obeda, a iného teplého jedla
  • pomáhame s nákupom potravín
  • pomáhame s prevádzkou domácnosti
  • pomáhame vybavovať úradné záležitosti
  • sprostredkujeme lekára a donášku liekov sprostredkujeme kňaza
  • zmeriame glykémiu (hladinu cukru v krvi)
  • zmeriame tlak krvi
  • organizujeme zbierky šatsva, obuvy, potravín a opotrebovaného nábytku