Poslanie

Hlavným poslaním občianskeho združenia Charitas Budmerice, je najmä pomoc a podpora starým, opusteným, chorým alebo bezvládnym ľuďom a to všetko bezodplatne v duchu kresťanskej lásky a milosrdenstva.