Poďakovanie

Dlho pripravované Vianočné charitné trhy máme už za sebou a my sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa na ich príprave podieľali, všetkým účinkujúcim v kultúrnom programe, všetkým predávajúcim a samozrejme všetkým Vám, ktorí ste na trhy prišli a podporili ste nás.
Všetkým Vám ďakuje
kolektív OZ Chartitas
Budmerice

Zároveň ďakujeme dobrodincom, ktorí reagovali na našu prosbu o detské šatstvo.
Odovzdali sme potrebné šatstvo a obuv pre rodinu z Gruzínska a tiež dvom rodinám u nás.
Srdečná vďaka