ĎAKUJEME VÁM

Milí priatelia!

Čas rýchlo plynie, pred pár týždňami sme privítali Nový rok 2019 a to je čas, kedy hodnotíme rok minulý a plánujeme ten začínajúci.
V minulom roku sme sa viac venovali návštevám u starých a osamotených spoluobčanov.
Snažili sme sa im spríjemniť chvíle ich samoty, poskytnúť nimi požadované služby a tak im aspoň čiastočne skvalitniť ich život.
Mnohým z nich sme zabezpečili kňaza pre vyslúženie sviatostí, niektorých sme doprevádzali na vyšetrenia.Veľkú radosť sme urobili tým, ktorých sme zobrali na prechádzku, či už na vozíčku, alebo pešo.
Dve naše klientky sme doopatrovali.
Zbierky šatstva sme obmedzili z dôvodu, že sme prišli o priestory v budove FÚ.
Cez letné prázdniny sa nám vydarila Zbierka školských potrieb a tašiek, do ktorej prispeli rodiny hojne a tak sme mohli potešiť veľa detí z Budmeríc a ostatné sme odovzdali na Slovenskú katolícku charitu v Bratislave, s ktorou spolupracujeme.
Milosrdným bratom a sestrám M.Terezy v Bratislave sme niekoľkokrát odovzdali potraviny, ktoré nám v hojnej miere darúva Mäsiarstvo Budmerice.
Počas celého roka sme sa zaujímali o rodinu, ktorá sa ocitla v núdzi a pomáhame im podľa potreby potravinami, šatstvom a aj finančne a budeme pokračovať aj tento rok.
Aj tento rok sme zorganizovali Vianočné trhy, ktoré tak ako po iné roky, navštívili v hojnom počte nielen Budmeričania, ale aj z okolitých obcí a miest.
Výťažok sme použili na potravinové balíčky pre rodiny a našich občanov, ktorí vďaka tomu mali o čosi krajšie a štedrejšie Vianoce.
Odovzdali sme 15 hodnotných balíčkov.
Prosíme, aby Pán odmenil a požehnával všetkým, ktorí cez nás pomohli akýmkoľvek spôsobom v roku 2018 a potešíme sa každému z Vás, ktorí sa tak rozhodnete aj v roku 2019.
Spoločne môžeme urobiť viac dobra!

ĎAKUJEME VÁM

Charitas Budmerice