Tag Archives | vďaka

ĎAKUJEME VÁM

Milí priatelia!

Čas rýchlo plynie, pred pár týždňami sme privítali Nový rok 2019 a to je čas, kedy hodnotíme rok minulý a plánujeme ten začínajúci.
V minulom roku sme sa viac venovali návštevám u starých a osamotených spoluobčanov.
Snažili sme sa im spríjemniť chvíle ich samoty, poskytnúť nimi požadované služby a tak im aspoň čiastočne skvalitniť ich život.
Mnohým z nich sme zabezpečili kňaza pre vyslúženie sviatostí, niektorých sme doprevádzali na vyšetrenia.Veľkú radosť sme urobili tým, ktorých sme zobrali na prechádzku, či už na vozíčku, alebo pešo.
Dve naše klientky sme doopatrovali.
Zbierky šatstva sme obmedzili z dôvodu, že sme prišli o priestory v budove FÚ.
Cez letné prázdniny sa nám vydarila Zbierka školských potrieb a tašiek, do ktorej prispeli rodiny hojne a tak sme mohli potešiť veľa detí z Budmeríc a ostatné sme odovzdali na Slovenskú katolícku charitu v Bratislave, s ktorou spolupracujeme.
Milosrdným bratom a sestrám M.Terezy v Bratislave sme niekoľkokrát odovzdali potraviny, ktoré nám v hojnej miere darúva Mäsiarstvo Budmerice.
Počas celého roka sme sa zaujímali o rodinu, ktorá sa ocitla v núdzi a pomáhame im podľa potreby potravinami, šatstvom a aj finančne a budeme pokračovať aj tento rok.
Aj tento rok sme zorganizovali Vianočné trhy, ktoré tak ako po iné roky, navštívili v hojnom počte nielen Budmeričania, ale aj z okolitých obcí a miest.
Výťažok sme použili na potravinové balíčky pre rodiny a našich občanov, ktorí vďaka tomu mali o čosi krajšie a štedrejšie Vianoce.
Odovzdali sme 15 hodnotných balíčkov.
Prosíme, aby Pán odmenil a požehnával všetkým, ktorí cez nás pomohli akýmkoľvek spôsobom v roku 2018 a potešíme sa každému z Vás, ktorí sa tak rozhodnete aj v roku 2019.
Spoločne môžeme urobiť viac dobra!

ĎAKUJEME VÁM

Charitas Budmerice

Poďakovanie

Dlho pripravované Vianočné charitné trhy máme už za sebou a my sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa na ich príprave podieľali, všetkým účinkujúcim v kultúrnom programe, všetkým predávajúcim a samozrejme všetkým Vám, ktorí ste na trhy prišli a podporili ste nás.
Všetkým Vám ďakuje
kolektív OZ Chartitas
Budmerice

Zároveň ďakujeme dobrodincom, ktorí reagovali na našu prosbu o detské šatstvo.
Odovzdali sme potrebné šatstvo a obuv pre rodinu z Gruzínska a tiež dvom rodinám u nás.
Srdečná vďaka

rok 2017

Milí priatelia!

Máme za sebou rok 2017 a my sa chceme za sebou trochu obzrieť a zhodnotiť ho.
Zároveň Vám prajeme šťastný a požehnaný Nový rok 2018 a vyslovujeme veľké ĎAKUJEM všetkým našim sponzorom, dobrodincom a dobrovoľníkom, lebo bez ich pomoci by sme nedokázali toľko urobiť a pomôcť iným.
V minulom roku sa nám podarilo zorganizovať 3x Zbierku šatstva, nábytku a potrieb do domácnosti pre Dom Božieho milosrdenstva v Lackove.
Tradičná Zbierka trvanliových potravín, ovocia a zeleniny bola tento rok tiež bohatá a tak sme ju rozdelili – časť sestrám M.Terezy a časť Milosrdným bratom, ktorí sa tiež starajú o bezdomovcov v Bratislave na Hatalovej ulici.
Okrem toho sme sa aj naďalej venovali starým, chorým a nevládnym a pomáhali sme im aspoň trochu skvalitniť a spríjemniť ich život, ktorý prežívajú väčšinou sami.
Mnohým z nich stačí, keď im venujeme čas a v kľude ich vypočujeme, prípadne sa s nimi pomodlíme.
Nezabudli sme ani na tých, ktorí sa ocitli v núdzi. Pomáhali sme im hlavne potravinami počas celého roka vďaka sponzorom.
Na 2.adventnú nedeľu sme zorganizovali už 10-ty ročník Vianočných charitných trhov. Získané finančné prostriedky z nich sme využili na potravinové balíčky pre viacdetné rodiny a spoluobčanov, ktorí sa ocitli v núdzi. Odovzdali sme 12 balíčkov.
Nech Pán odmení a požehnáva všetkých, ktorí nám akokoľvek a čímkoľvek pomáhajú.
Spoločne dokážeme viac!

Charitas Budmerice