Zbierka školských pomôcok – VĎAKA

Milí priatelia
skončila sa Zbierka školských pomôcok.
Odovzdali sme z nej 4-rom rodinám u nás aj v našom okolí a ešte sme mohli veľa odovzdať na Katolícku charitu v Bratislave.
Všetkým, ktorí ste prispeli do tejto zbierky vyslovujeme srdečnú vďaku za Vašu ochotu pridať sa k našej zbierke a ochotne prispieť.
VĎAKA


Charitas Budmerice  a Bratislavská katolícka charita