Vďaka za dar

Manželom Mirke a Ľubovi z Interiérového štúdia v Grinave za dar pre Charitas Budmerice…