Vďaka za dar

Touto cestou vyslovujeme srdečnú vďaku manželom Mirke a Ľubovi z Interiérového štúdia v Grinave za dar pre Charitas Budmerice, ktorí nám darovali priemyselné šijacie stroje a veľa nových látok (veľké zbytky). Tento dar urobil veľkú radosť viacdetným rodinám a potešil aj Chránenú tvorivú dielňu pre mentálne postihnutú mládež, ktorú má zriadenú Charita Komárno. Štedrým darcom prajeme a  vyprosujeme veľa požehnania a radosti z ich práce.