Charitas Budmerice | ĎAKUJEME

Charitas Budmerice ďakuje svojim sponzorom, darcom a dobrovoľníkom za ich dary a spoluprácu v roku 2013. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu  a s radosťou privítame nových dobrovoľníkov. Prajeme všetkým veľa požehnania, radosti a lásky v roku 2014. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k úžasnej atmosfére Vianočných charitných trhov.