Poďakovanie za zbierku potravín

Milí priatelia a dobrodinci z Budmeríc , Jablonca a Štefanovej

Charitas Budmerice v mene sestier Matky Terezy a Milosrdných bratov v Bratislave Vám vyslovuje veľkú vďaku za príspevok do Zbierky trvanlivých potravín, ovocia a zeleniny.
Ďakujeme Vám za Vašu dobročinnú lásku a za to, že ste citliví na potreby iných, hlavne tých najnúdznejších.
Odovzdali sme približne 500 kg. potravín, ovocia a zeleniny.

ĎAKUJEME VÁM .