rok 2017

Milí priatelia!

Máme za sebou rok 2017 a my sa chceme za sebou trochu obzrieť a zhodnotiť ho.
Zároveň Vám prajeme šťastný a požehnaný Nový rok 2018 a vyslovujeme veľké ĎAKUJEM všetkým našim sponzorom, dobrodincom a dobrovoľníkom, lebo bez ich pomoci by sme nedokázali toľko urobiť a pomôcť iným.
V minulom roku sa nám podarilo zorganizovať 3x Zbierku šatstva, nábytku a potrieb do domácnosti pre Dom Božieho milosrdenstva v Lackove.
Tradičná Zbierka trvanliových potravín, ovocia a zeleniny bola tento rok tiež bohatá a tak sme ju rozdelili – časť sestrám M.Terezy a časť Milosrdným bratom, ktorí sa tiež starajú o bezdomovcov v Bratislave na Hatalovej ulici.
Okrem toho sme sa aj naďalej venovali starým, chorým a nevládnym a pomáhali sme im aspoň trochu skvalitniť a spríjemniť ich život, ktorý prežívajú väčšinou sami.
Mnohým z nich stačí, keď im venujeme čas a v kľude ich vypočujeme, prípadne sa s nimi pomodlíme.
Nezabudli sme ani na tých, ktorí sa ocitli v núdzi. Pomáhali sme im hlavne potravinami počas celého roka vďaka sponzorom.
Na 2.adventnú nedeľu sme zorganizovali už 10-ty ročník Vianočných charitných trhov. Získané finančné prostriedky z nich sme využili na potravinové balíčky pre viacdetné rodiny a spoluobčanov, ktorí sa ocitli v núdzi. Odovzdali sme 12 balíčkov.
Nech Pán odmení a požehnáva všetkých, ktorí nám akokoľvek a čímkoľvek pomáhajú.
Spoločne dokážeme viac!

Charitas Budmerice