Zbierka škoských pomôcok

Charitas Budmerice v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou Bratislava organizuje zbierku školských pomôcok.

Tašky, zošity, peračníky, perá, pravítka, fixky, nožnice, pastelky a všetko čo môžu deti v škole využiť môžete odovzdať od 1.7.2018 do 31.7.3018 u p. Roberta Baxu č.d. 598, p. Zdenky Oškerovej č. d. 318, p. Mgr. Majky Hlavatej č.d. 387 a na OÚ Budmerice v stránkových hodinách.

Vďaka darovaným pomôckam budú, môcť aj deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier a Detských domovou na Slovensku prísť do školy pripravené.