Ocenenie

Milí priatelia

Charitas Budmerice bol 15.9.2018 pri príležitosti Dní obce ocenený za poskytované služby.
Ocenenie sme prevzali z rúk p. starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva na slávnostnom odovzdávaní ocenení v Gazdovskom dvore na námestí R.Fábryho v Budmericiach.
Toto ocenenie nás motivuje naďalej pomáhať a slúžiť tým, ktorí sú na pomoc iných odkázaní.