Srdečná vďaka

Charitas Budmerice touto cestou ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí prispeli do Zbierky potravín, ovopcia a zeleniny.
Vyzbierali s odovzdali sme pripbližne 450 kg. potravín.
Za všetkých dobrodincov bude odslúžená sv. omša u sestier M.terezy aj u Milosrdných bratov v Bratislave.
Srdečná vďaka