VĎAKA

CHARITAS BUDMERICE touto cestou vyslovuje veľkú VĎAKU všetkým dobrodincom, ktorí prispeli do Zbierky pre Útulok Milosrdných bratov v BA.
Zbierka bola veľmi úspešná – vyzbierali sme veľké množstvo zachovalého a aj nového šatstva a obuvi, deky a spacáky a tiež hygienické potreby.
Do zbierky sa zapojili aj občania zo susedných obcí: Štefanová, Vištuk a Jablonec. A práve z Jablonca darovala jedna rodina zánovný, funkčný počítač.
Veľká vďaka všetkým Vám za Vaše dobré a citlivé srdcia a hlavne za ochotu pomáhať núdznym.
ĎAKUJEME VÁM !
členovia a dobrovoľníci
Charitas Budmerice