Zbierka pre Sestry Matky Terezy

Charitas Budmerice v spolupráci s Farským úradom a Obecným úradom v Budmericiach organizuje už tradičnú zbierku pre komunitu sestier Matky Terezy v Bratislave – Petržalke. Sestry sa starajú o matky s deťmi, ktoré sa ocitli na ulici a tiež o ľudí núdznych, opustených a bez domova. Každý deň im poskytnú aspoň jedno teplé jedlo.
Zbierka trvanlivých potravín, ovocia a zeleniny sa bude konať v čase od pondelka 16.10.2015 do pondelka 23.10.2017
Svoje milodary môžete odovzdať v budove Farského úradu denne pred sv. omšou, alebo pred októbrovou pobožnosťou a u p.Zdenky Oškerovej a p.Roberta Baxu.
Prosíme Vás, podeľte sa s tými, ktorí sú na nás odkázaní.

„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Mt 25;40.