Tag Archives | zbierka

Zbierka školských pomôcok

Charitas Budmerice v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou, organizuje Zbierku školských pomôcok: tašky, ruksaky, zošity, perá, ceruzky, farbičky, výkresy a iné…
Milí priatelia, zapojte sa do našej zbierky a darujte školské pomôcky nové, alebo použité, ale v dobrom stave, ktoré pomôžu deťom so sociálne slabších rodín na celom Slovensku.

Pomôcky môžete odovzdať:

p. Majky Hlavatej na ul. J. Holčeka
p. Marty Baxovej na ul. Č. armady
p. Lenky Chovancovej na OÚ Budmerice počas stránkových hodín.

Zbierka potrvá do konca júla 2019.

Zbierka škoských pomôcok

Charitas Budmerice v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou Bratislava organizuje zbierku školských pomôcok.

Tašky, zošity, peračníky, perá, pravítka, fixky, nožnice, pastelky a všetko čo môžu deti v škole využiť môžete odovzdať od 1.7.2018 do 31.7.3018 u p. Roberta Baxu č.d. 598, p. Zdenky Oškerovej č. d. 318, p. Mgr. Majky Hlavatej č.d. 387 a na OÚ Budmerice v stránkových hodinách.

Vďaka darovaným pomôckam budú, môcť aj deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier a Detských domovou na Slovensku prísť do školy pripravené.

Zbierka pre Sestry Matky Terezy

Charitas Budmerice v spolupráci s Farským úradom a Obecným úradom v Budmericiach organizuje už tradičnú zbierku pre komunitu sestier Matky Terezy v Bratislave – Petržalke. Sestry sa starajú o matky s deťmi, ktoré sa ocitli na ulici a tiež o ľudí núdznych, opustených a bez domova. Každý deň im poskytnú aspoň jedno teplé jedlo.
Zbierka trvanlivých potravín, ovocia a zeleniny sa bude konať v čase od pondelka 16.10.2015 do pondelka 23.10.2017
Svoje milodary môžete odovzdať v budove Farského úradu denne pred sv. omšou, alebo pred októbrovou pobožnosťou a u p.Zdenky Oškerovej a p.Roberta Baxu.
Prosíme Vás, podeľte sa s tými, ktorí sú na nás odkázaní.

„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Mt 25;40.