Tag Archives | zbierka

Zbierka šatstva 2016

Od 1.11.2016 zbierame šatstvo, obuv a potreby pre domácnosť, pre Dom Božieho Milosrdenstva, ktorý patrí Charite v Lackove. Ak máte doma ošatenie, alebo iné veci, ktoré už nepotrebujete a sú zachovalé, môžete ich kedykoľvek po 1.11.2016 zavolať na t.č. 0915437485 a dohodnúť termín.

Do Zbierky šatstva a obuvi je možné prispieť do soboty 19.11.2016.

Jesenné zbierky 2016

Milí priatelia, po letnej odmlke sa Vám znovu prihovárame a dávame do pozornosti dve dôležité akcie:

  1. Zbierku ovocia, zeleniny a trvanlivých potravín pre Misionárky Lásky – sestry Matky Terezy, ktorá bude toho roku kanonizovaná.
    Sestry sa V Bratislave – Petržalke starajú o najchudobnejších z chudobných, ktorí nemajú žiaden majetok, ba ani strechu nad hlavou. Tiež sa starajú o stravu a dočasné bývanie pre mamy s malými detičkami.
    Ak sa rozhodnete prispieť do tejto zbierky, môžete tak urobiť

    • v dňoch od: 17.10.2016 do 24.10.2016 denne v budove fary vždy pred sv.omšou a po sv.omši, alebo na Obecnom úrade počas stránkových hodín.
    • Prípadne sa kontaktujte na t.č. 0915437485, alebo na email.: charitas.budmerice@gmail.com a dohodneme sa na mieste a čase, kde môžete svoj milodar odovzdať.
  2. Od 1.11.2016 začíname zbierať šatstvo, obuv a potreby pre domácnosť, pre Dom Božieho Milosrdenstva, ktorý patrí Charite v Lackove. Ak máte doma ošatenie, alebo iné veci, ktoré už nepotrebujete a sú zachovalé, môžete ich kedykoľvek po 1.11.2016 zavolať na t.č. 0915437485 a dohodnúť termín.

Sme radi, že vďaka Vám môžeme pomáhať tým, ktorí sa ocitli v zlej existenčnej situácii.

A len pre informáciu, neleňošili sme ani v lete, odviezli sme veľa ošatenia a posteľného prádla do Komunity Kráľovnej pokoja v Močenku. Pre Charitu v Lackove sme dostali pekný zachovalý nábytok, ktorému sa veľmi potešili a ešte sme navštívili mladých v Chránenej dielni na Charite Komárno a odovzdali sme im niekoľko vriec látok, ktoré použijú pri tkaní kobercov a pri výrobe bytových doplnkov.

VODA PRE BEREVO

Charitas Budmerice spolupracuje aj s misionármi Pallotínmi, ktorým sme prispeli pre hladujúce a choré deti v RWANDE.
Plánujeme prispieť aj na kúpu solárneho čerpadla, aby zabezpečili pitnú vodu pre školu v Bereve.

Škola v Bereve vznikla koncom roku 2002 a v súčasnosti vzdeláva už 360 žiakov od materskej školy po 3. triedu. V tomto regióne je veľký problém s vodou. Obyvateľstvo je nútené používať vodu z rieky. Táto situácia zapríčiňuje veľa chorôb ako bilharzióza, týfus, tuberkulóza, bronchitída, malária, atď. Obeťami týchto chorôb sú najčastejšie deti. Sestry misionárky svojimi vlastnými prostriedkami vykopali studňu a postavia vodáreň, aby zlepšili životné podmienky dedinčanov a detí. Aby mohli dostať vodu zo studne až do vodárne je potrebné zakúpiť a nainštalovať solárne generátory a čerpadlo.

Ak chcete môžete prispieť zaslaním ľubovoľného príspevku na účet verejnej zbierky číslo: SK65 5600 0000 0071 9417 9003, alebo sa môžete pridať k príspevku Charitas Budmerice.

www.amazi.sk