Tag Archives | zbierka

Zbierka škoských pomôcok

Charitas Budmerice v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou Bratislava organizuje zbierku školských pomôcok.

Tašky, zošity, peračníky, perá, pravítka, fixky, nožnice, pastelky a všetko čo môžu deti v škole využiť môžete odovzdať od 1.7.2018 do 31.7.3018 u p. Roberta Baxu č.d. 598, p. Zdenky Oškerovej č. d. 318, p. Mgr. Majky Hlavatej č.d. 387 a na OÚ Budmerice v stránkových hodinách.

Vďaka darovaným pomôckam budú, môcť aj deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier a Detských domovou na Slovensku prísť do školy pripravené.

Zbierka pre Sestry Matky Terezy

Charitas Budmerice v spolupráci s Farským úradom a Obecným úradom v Budmericiach organizuje už tradičnú zbierku pre komunitu sestier Matky Terezy v Bratislave – Petržalke. Sestry sa starajú o matky s deťmi, ktoré sa ocitli na ulici a tiež o ľudí núdznych, opustených a bez domova. Každý deň im poskytnú aspoň jedno teplé jedlo.
Zbierka trvanlivých potravín, ovocia a zeleniny sa bude konať v čase od pondelka 16.10.2015 do pondelka 23.10.2017
Svoje milodary môžete odovzdať v budove Farského úradu denne pred sv. omšou, alebo pred októbrovou pobožnosťou a u p.Zdenky Oškerovej a p.Roberta Baxu.
Prosíme Vás, podeľte sa s tými, ktorí sú na nás odkázaní.

„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Mt 25;40.

Zbierka šatstva 2016

Od 1.11.2016 zbierame šatstvo, obuv a potreby pre domácnosť, pre Dom Božieho Milosrdenstva, ktorý patrí Charite v Lackove. Ak máte doma ošatenie, alebo iné veci, ktoré už nepotrebujete a sú zachovalé, môžete ich kedykoľvek po 1.11.2016 zavolať na t.č. 0915437485 a dohodnúť termín.

Do Zbierky šatstva a obuvi je možné prispieť do soboty 19.11.2016.