Tag Archives | zbierka

Zbierka školských pomôcok – VĎAKA

Milí priatelia
skončila sa Zbierka školských pomôcok.
Odovzdali sme z nej 4-rom rodinám u nás aj v našom okolí a ešte sme mohli veľa odovzdať na Katolícku charitu v Bratislave.
Všetkým, ktorí ste prispeli do tejto zbierky vyslovujeme srdečnú vďaku za Vašu ochotu pridať sa k našej zbierke a ochotne prispieť.
VĎAKA


Charitas Budmerice  a Bratislavská katolícka charita

Zbierka školských pomôcok

Charitas Budmerice v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou, organizuje Zbierku školských pomôcok: tašky, ruksaky, zošity, perá, ceruzky, farbičky, výkresy a iné…
Milí priatelia, zapojte sa do našej zbierky a darujte školské pomôcky nové, alebo použité, ale v dobrom stave, ktoré pomôžu deťom so sociálne slabších rodín na celom Slovensku.

Pomôcky môžete odovzdať:

p. Majky Hlavatej na ul. J. Holčeka
p. Marty Baxovej na ul. Č. armady
p. Lenky Chovancovej na OÚ Budmerice počas stránkových hodín.

Zbierka potrvá do konca júla 2019.

Zbierka škoských pomôcok

Charitas Budmerice v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou Bratislava organizuje zbierku školských pomôcok.

Tašky, zošity, peračníky, perá, pravítka, fixky, nožnice, pastelky a všetko čo môžu deti v škole využiť môžete odovzdať od 1.7.2018 do 31.7.3018 u p. Roberta Baxu č.d. 598, p. Zdenky Oškerovej č. d. 318, p. Mgr. Majky Hlavatej č.d. 387 a na OÚ Budmerice v stránkových hodinách.

Vďaka darovaným pomôckam budú, môcť aj deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier a Detských domovou na Slovensku prísť do školy pripravené.