Tag Archives | zbierka

Zbierka pre Sestry Matky Terezy

Charitas Budmerice v spolupráci s Farským úradom a Obecným úradom v Budmericiach organizuje už tradičnú zbierku pre komunitu sestier Matky Terezy v Bratislave – Petržalke. Sestry sa starajú o matky s deťmi, ktoré sa ocitli na ulici a tiež o ľudí núdznych, opustených a bez domova. Každý deň im poskytnú aspoň jedno teplé jedlo.
Zbierka trvanlivých potravín, ovocia a zeleniny sa bude konať v čase od pondelka 16.10.2015 do pondelka 23.10.2017
Svoje milodary môžete odovzdať v budove Farského úradu denne pred sv. omšou, alebo pred októbrovou pobožnosťou a u p.Zdenky Oškerovej a p.Roberta Baxu.
Prosíme Vás, podeľte sa s tými, ktorí sú na nás odkázaní.

„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Mt 25;40.

Zbierka šatstva 2016

Od 1.11.2016 zbierame šatstvo, obuv a potreby pre domácnosť, pre Dom Božieho Milosrdenstva, ktorý patrí Charite v Lackove. Ak máte doma ošatenie, alebo iné veci, ktoré už nepotrebujete a sú zachovalé, môžete ich kedykoľvek po 1.11.2016 zavolať na t.č. 0915437485 a dohodnúť termín.

Do Zbierky šatstva a obuvi je možné prispieť do soboty 19.11.2016.

Jesenné zbierky 2016

Milí priatelia, po letnej odmlke sa Vám znovu prihovárame a dávame do pozornosti dve dôležité akcie:

  1. Zbierku ovocia, zeleniny a trvanlivých potravín pre Misionárky Lásky – sestry Matky Terezy, ktorá bude toho roku kanonizovaná.
    Sestry sa V Bratislave – Petržalke starajú o najchudobnejších z chudobných, ktorí nemajú žiaden majetok, ba ani strechu nad hlavou. Tiež sa starajú o stravu a dočasné bývanie pre mamy s malými detičkami.
    Ak sa rozhodnete prispieť do tejto zbierky, môžete tak urobiť

    • v dňoch od: 17.10.2016 do 24.10.2016 denne v budove fary vždy pred sv.omšou a po sv.omši, alebo na Obecnom úrade počas stránkových hodín.
    • Prípadne sa kontaktujte na t.č. 0915437485, alebo na email.: charitas.budmerice@gmail.com a dohodneme sa na mieste a čase, kde môžete svoj milodar odovzdať.
  2. Od 1.11.2016 začíname zbierať šatstvo, obuv a potreby pre domácnosť, pre Dom Božieho Milosrdenstva, ktorý patrí Charite v Lackove. Ak máte doma ošatenie, alebo iné veci, ktoré už nepotrebujete a sú zachovalé, môžete ich kedykoľvek po 1.11.2016 zavolať na t.č. 0915437485 a dohodnúť termín.

Sme radi, že vďaka Vám môžeme pomáhať tým, ktorí sa ocitli v zlej existenčnej situácii.

A len pre informáciu, neleňošili sme ani v lete, odviezli sme veľa ošatenia a posteľného prádla do Komunity Kráľovnej pokoja v Močenku. Pre Charitu v Lackove sme dostali pekný zachovalý nábytok, ktorému sa veľmi potešili a ešte sme navštívili mladých v Chránenej dielni na Charite Komárno a odovzdali sme im niekoľko vriec látok, ktoré použijú pri tkaní kobercov a pri výrobe bytových doplnkov.