Zbierka pre detský domov

Zbierka pre detský domov v Močenku, kde našiel svoj druhý domov aj Budmeričan Marek Hudec, sa pomaly končí. Charitas Budmerice ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli.

Zbierka pre detský domov Močenok

Pravidelne s príchodom jari sa v mnohých rodinách s deťmi vynára otázka, čo so zimným šatstvom našich detí, ktoré je síce zachovalé, ale skladovať sa už neoplatí, lebo deti z neho vyrástli. A potom sa objaví druhá kopa šatstva, toho ktoré ste skladovali po starších súrodencoch, ale ako naschvál to vaše menšie cez zimu podrástlo trošku viac. A keď už to malé tak vyrástlo, nemusí ani na tých plyšákov v detskej sadať prach…
Ak sa aj u vás nájdu veci, ktoré vám už nebudú chýbať a myslíte si, že by potešili deti v Detskom domove Močenok, kontaktujte Charitas Budmerice.
V Komunite Kráľovnej pokoja Močenok, našiel svoj druhý domov aj Budmeričan Marek Hudec, ktorý podľa vyjadrení sestier tejto komunity, je ich nepostrádateľným pomocníkom.

Fašiangové vianoce

Charitas Budmerice touto cestou ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí darovali ošatenie, obuv, hračky a iné, pre Dom Božieho milosrdenstva v Lackove. Keď prišli prevziať vaše dary, prejavili obrovskú radosť a pre väčšinu darovaných vecí hneď poznali nového majiteľa. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým.