Fašiangové vianoce

Charitas Budmerice touto cestou ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí darovali ošatenie, obuv, hračky a iné, pre Dom Božieho milosrdenstva v Lackove. Keď prišli prevziať vaše dary, prejavili obrovskú radosť a pre väčšinu darovaných vecí hneď poznali nového majiteľa. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým.