Zbierka pre Sestry Matky Terezy

Každoročná zbierka trvanlivých potravín pre Sestry Matky Terezy sa uskutoční aj tento rok. Ak Vám bola dopriata bohatá úroda zeleniny, alebo ovocia, máte šancu podeliť sa s ľuďmi, ktorí sa ocitli v núdzi. Darovať môžete aj strukoviny, múku, ryžu, cestoviny, ale i po domácky vyrobené zaváraniny. V Charitnom a socializačnom centre Betlehem v bratislavskej Petržalke, kde Sestry Matky Terezy pôsobia, sa určite potešia aj hygienickým potrebám a čistiacim prostriedkom.

Sviečka za nenarodené deti

Zapojte sa aj vy do akcie Sviečka za nenarodené deti. Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti je spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť…