Čo rok dal…

…túžili sa stretnúť, tak sme im to sprostredkovali…