Sviečka za nenarodené deti

Zapojte sa aj vy do akcie Sviečka za nenarodené deti.
Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti je spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri potrate. Projekt organizuje FÓRUM ŽIVOTA s cieľom zapojiť do jeho realizácie farnosti, spoločenstvá, rodiny i jednotlivcov na celom Slovensku. Projekt prebieha počas októbra s vyvrcholením 2. novembra. Je realizovaný s podporou a požehnaním biskupov Slovenska a s podporou kresťanských médií.
Kúpou sviečky prispejete na ochranu života. Výťažok z dobrovoľných príspevkov za sviečky vo výške 1 Euro (alebo viac) bude použitý na náklady spojené s realizáciou projektu a na ďalšie projekty a činnosť FÓRA ŽIVOTA v oblasti ochrany života a rodiny.
V Budmericiach je možné zakúpiť sviečku v kostole a v prípade, že máte záujem o väčšie množštvo kontaktujte CHARITAS BUDMERICE.

Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to, že si nám dal veľký dar života.
S veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo pre všetkých našich drahých zosnulých. Spomíname si aj na tých najbezbrannejších, ktorí zomreli násilnou smrťou ešte skôr, ako sa mohli narodiť.
Teba, najláskavejší Bože, prosíme o svetlo pravdy pre rodičov takto zabitých detí, ale aj pre tých, ktorí sa chystajú svoje počaté dieťa usmrtiť, aby pochopili, že dieťa je tvoj dar, a nie ich vlastníctvo.
Prosíme ťa za lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí asistujú pri usmrcovaní počatých detí, aby spoznali hrôzu svojho počínania, nespreneverovali sa svojmu poslaniu a boli vždy na strane života.
Prosíme ťa za tých, ktorí v spoločnosti šíria kultúru smrti. Zošli im svetlo pravdy, aby spoznali hodnotu každého ľudského života a mali ho v úcte.
Dobrotivý Bože, prosíme ťa za nás všetkých, aby sme s tvojou pomocou, každý na svojom mieste a vo svojom povolaní, vydávali svedectvo o kráse, vznešenosti a dôstojnosti ľudského života od počatia až po prirodzený skon, a tak prispievali k šíreniu „evanjelia života“.
Panna Mária, Matka Božia a naša Matka, prihováraj sa za nás u svojho Syna, aby vyslyšal naše prosby, ktoré predkladáme v tejto modlitbe.
Amen.