VODA PRE BEREVO

Charitas Budmerice spolupracuje aj s misionármi Pallotínmi, ktorým sme prispeli pre hladujúce a choré deti v RWANDE.
Plánujeme prispieť aj na kúpu solárneho čerpadla, aby zabezpečili pitnú vodu pre školu v Bereve.

Škola v Bereve vznikla koncom roku 2002 a v súčasnosti vzdeláva už 360 žiakov od materskej školy po 3. triedu. V tomto regióne je veľký problém s vodou. Obyvateľstvo je nútené používať vodu z rieky. Táto situácia zapríčiňuje veľa chorôb ako bilharzióza, týfus, tuberkulóza, bronchitída, malária, atď. Obeťami týchto chorôb sú najčastejšie deti. Sestry misionárky svojimi vlastnými prostriedkami vykopali studňu a postavia vodáreň, aby zlepšili životné podmienky dedinčanov a detí. Aby mohli dostať vodu zo studne až do vodárne je potrebné zakúpiť a nainštalovať solárne generátory a čerpadlo.

Ak chcete môžete prispieť zaslaním ľubovoľného príspevku na účet verejnej zbierky číslo: SK65 5600 0000 0071 9417 9003, alebo sa môžete pridať k príspevku Charitas Budmerice.

www.amazi.sk