Zbierka šatstva, obuvi, školských potrieb a potrieb do domácnosti…

Milí priatelia!

Už sme začali druhý mesiac v roku 2016, ktorý bol pápežom Františkom vyhlásený za Svätý rok MILOSRDENSTVA.

Naša prvá charitná akcia v tomto roku bude : Zbierka šatstva, obuvi, školských potrieb a potrieb do domácnosti pre Služby Božieho Milosrdenstva, n.o. v Lackove okres Krupina.
V tomto regióne je veľmi vysoká nezamestnanosť a teda aj veľká bieda, obci hrozili exekúciou. Farár dal v obci zrekonštruovať starý dom, ktorý dodnes slúži pre charitu. Varí obedy pre starších ľudí, nevládnych a chorých, a rozváža ich aj po okolitých obciach.

Zbierka bude prebiehať do 15.3.2016

mapa