Srdečná vďaka

Milí priatelia,

v sobotu sme odovzdali Zbierku šatstva a obuvi, školských potrieb a potrieb do domácnosti, ktorá naplnila celú jednu AVIU.

Vaše dary prevzala vedúca charitnej organizácie Služby Božieho Milosrdenstva, n.o.

Touto cestou vyslovujeme veľké Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste prispeli do tejto zbierky.

Pomohli ste a urobili radosť mnohým rodinám.

Srdečná vďaka.

PS: Ak by ste im chceli prispieť kúpou vylúpaných orechov, ktoré priniesli tak máme ešte 10 kg. (1 kg = 7 eur)