Zbierka pre pobytový tábor v Opatovskej Novej Vsi

Charitas Budmerice v spolupráci s obcou Budmerice organizuje zbierku zameranú na pomoc utečencom. Zbierka prebieha v spolupráci so Slovenskou Katolíckou Charitou, ako materiálna podpora projektu Rafael II. Materiálna pomoc bude určená predovšetkým pre pobytový tábor v Opatovskej Novej Vsi.

Charitas Budmerice ponúkla do projektu všetky svoje skladové zásoby a dobrodincov prosíme hlavne o zimné šatstvo a hygienické potreby.

Vzhľadom na rekonštrukciu charitných priestorov v budove farského úradu Vás prosíme odovzdať vaše dary do soboty 10.10.2015 na adrese Marta Baxová, Červenej armády 598, prípadne volajte na telefónne číslo 0915437485.