Zbierka šatstva a obuvi

Touto cestou vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste prispeli do Zbierka šatstva a obuvi pre DOM BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, ktorý zriadila CHARITA LACKOV.

Zbierku sme odovzdali a spôsobili obrovskú radosť.

VĎAKA Vám všetkým za Vaše dobré a milé srdcia.

Charitas Budmerice.

,