ĎAKUJEME VÁM

Milí priatelia! Čas rýchlo plynie, pred pár týždňami sme privítali Nový rok 2019 a to je čas, kedy hodnotíme rok minulý a plánujeme ten začínajúci. V minulom roku sme sa viac venovali návštevám u starých a osamotených spoluobčanov. Snažili sme sa im spríjemniť chvíle ich samoty, poskytnúť nimi požadované služby a tak im aspoň čiastočne […]