Prosíme o spoluprácu a pomoc

Milí priatelia! Obraciame sa na Vás v tomto výnimočnom období, ktoré prežívame z dôvodu výskytu koronavírusu a prosíme o spoluprácu a pomoc. Charitas Budmerice už niekoľko rokov spolupracuje s Milosrdnými … čítať viac

Zhodnotenie činnosti OZ Charitas

Milí naši priatelia, dobrodinci a sympatizanti!!!Mesiac Január je mesiacom, kedy sa hodnotí uplynulý rok a tak aj my, ako každý rok aj teraz Vás chceme informovať, čo sa nám minulý … čítať viac