Ďakujeme

Pochválený buď Ježiš Kristus! Milí naši priatelia a dobrodinci z Charitas Budmerice!
Srdečne Vás pozdravujeme a ďakujeme za zbierku ošatenia, potravín a hygieny pre chudobných z periférie Bratislavy. Zvlášť ďakujeme Vášmu pánovi starostovi Jozefovi Savkuliakovi za chlieb a trvanlivé salámy, ako aj pani Vierke z Budmerického mäsiarstva, za mnohé výrobky. Tieto potraviny boli rozdelené pre niekoľko chudobných rodín s deťmi, ďalej do útulku sestier Matky Terezy, ktoré sa starajú o chorých v núdzi a tiež pre a o.z. Vagus, ktoré zabezpečovalo pre ľudí bez domova testovanie proti koronavírusu. S Vašou pomocou sa nám podarilo popri testovaní každého hladného človeka ešte aj nasýtiť… Ste pre nás veľkým požehnaním, ale aj vzorom, lebo v týchto ťažkých časoch nám dávate krásny príklad, že ak chceme úspešne bojovať s pandémiou, tak to dokážeme len spoločne! Nikto sa nezachráni sám: jednota, solidarita a viera, ktorá spája a motivuje k dobru, to je pre nás cesta k víťazstvu…
S vďakou a v modlitbe, vyprosujúc Vám potrebné milosti a ochranu Panny Máriebr. Márius-Dismas, Er.