Poďakovanie za zbierku

Milí priateliav stredu 24.9.2020 sme odovzdali pracovníkom Útulku sv. Jána z Boha vyzbierané šatstvo, obuv a rúška.  Vyzbieralo sa naozaj nádherné množstvo a na tvárach pracovníkov bolo videť spokojnosť a radosť. Tu je poďakovanie sr. LAURY SSpS, a jej kolegov:

Milí naši dobrodinci !
Z celého srdca Vám ďakujeme za Vašu Zbierku, za ušité rúška nielen teraz, ale už viackrát. V mene všetkých kolegov Útulku s. Jána z Boha, ale aj v mene všetkých ľudí, ktorí k nám denne prichádzajú a hľadajú pomoc, skutočne ĎAKUJEME. Nech je Vám Pán  Boh odmenou a zahŕňa Vás požehnaním a potrebnými milosťami. My Vás tiež sprevádzame svojimi modlitbami.Všetkých, ktorí nám pre Tvoje meno Pane, dobre činia, ty sám Pane požehnaj.

S vďakou  sr. Laura  SSpS