Prosíme o spoluprácu a pomoc

Milí priatelia!

Obraciame sa na Vás v tomto výnimočnom období, ktoré prežívame z dôvodu výskytu koronavírusu a prosíme o spoluprácu a pomoc. Charitas Budmerice už niekoľko rokov spolupracuje s Milosrdnými bratmi v Bratislave, ktorí sa starajú najzraniteľnejších spoluobčanov – ľudí bez domova. V Bratislave je ich približne 5 – 6 000 a nemajú ani tie najzákladnejšie hygienické pomôcky, ani rúška a rukavice. Prosíme Vás preto o pomoc a spoluprácu: ak máte možnosť ušiť a darovať rúška, jednorázové rukavice, prípadne mydlo a iné hygienické potreby, budeme veľmi radi. Srdečná vďaka za Vašu ochotu pomôcť

Charitas Budmerice