Zhodnotenie činnosti OZ Charitas

Milí naši priatelia, dobrodinci a sympatizanti!!!
Mesiac Január je mesiacom, kedy sa hodnotí uplynulý rok a tak aj my, ako každý rok aj teraz Vás chceme informovať, čo sa nám minulý rok 2019 podarilo a zároveň všetkým poďakovať za Vašu pomoc a priazeň. Prvá naša aktivita v r. 2019 bola z príležitosti Svetová dňa chorých. V spolupráci s našim kňazom sme v sobotu pozvali a niektorých priviezli do nášho kostola, kde bola za všetkých odslúžená sv. omša a mohli prijať sviatosť pomazania chorých. Po sv. omši sme pripravili malé agapé. V pôste sme mali zbierku – PODEĽME  SA, v ktorej sme vyzbierané financie odoslali pátrom Pallotínom  na lieky a stravu pre hladujúce deti v Rwande. V máji sme boli oslovení jednou rodinou mimo Budmeríc, ktorá sa ocitla v krajnej núdzi, odviezli sme im šatstvo, obuv, potreby do domácnosti, drogériu a samozrejme veľa potravín. Cez prázdniny sme zase zbierali školské pomôcky. Bolo ich celkom veľa a hlavne boli kvalitné. Dostali z nich 3 deti z Budmeríc a ostatné sme odovzdali na BKCH – Bratislavská katolícka charita. V októbri  sa uskutočnila už tradičná Zbierka trvanlivých potravín, ovocia a zeleniny, pre sestry M.Terezy a Milosrdných bratov, do ktorej sa zapojili aj občania Jablonca a Štefanovej a Zbierka bola naozaj bohatá. Za všetkých dobrodincov bola odslúžená sv. omša, bol to darček od nášho kňaza Branislava Trubača. Na sv. omšu prišli aj Milosrdní bratia a 1 rehoľná sestra a všetkým poďakovali a obdarili knižkou a poinformovali o svojej službe pri bezdomovcov. Okrem týchto činností sa staráme a pomáhame pri chorých, vybavíme čo potrebujú – pomôcky, kňaza, lieky, príp. nákup…. Celý rok sa staráme o jednu rodinu – vdovu s troma deťmi. Toto všetko môžeme robiť iba vďaka Vám, ktorí nám nezištne akokoľvek pomáhate. Všetkým vyslovujeme SRDEČNÉ   PÁN  BOH   ZAPLAŤ.

zdieľajte ...Email this to someone
email
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook