Vianočné trhy -poďakovanie

Milí priatelia !
Tohtoročné Vianočné charitné trhy boli výnimočné, možno povedať, že jedni z najlepších.
Prvý krát bolo prihlásených tak veľa predávajúcich a všetci aj prišli a mali naozaj kvalitné výrobky.
Prišlo aj neskutočne veľa hostí tak z Budmeríc ako aj z okolia a veľa vzácnych ľudí z iných charít. Dokonca nás navštívil a pomáhal nám milosrdný brat Márius z Bratislavy, ktorý sa stará v Útulku sv.Jána z Boha v Bratislave o ľudí bez domova a my – Charitas s nimi spolupracujeme.
Na trhoch bola aj výnimočne dobrá, radostná – adventná nálada a všetci boli naklonení k tomu, aby sa výťažok z trhov odoslal ľuďom do Prešova, ktorí prišli o svoje domovy a všetko imanie.
A to bolo aj vidno, keď sme spočítali krabičku. Ešte nikdy sme nevybrali takú sumu. Do Prešova sme odoslali 800.- eur.
K dobrej atmosfére prispel aj program Folklórneho súboru Studienka z Bratislavy, v ktorom vystúpili 3 generácie.
K vysokej účasti určite prispelo aj to, že naše Matičiarky mali otvorenú Budmerickú izbičku, kde bolo čo obdivovať.
Milí priatelia a tiež dobrodinci našej Charity – ĎAKUJEME VÁM,
že ste nás navštívili a že ste nás podporili.