Zbierka rúšok a hygienických potrieb

Milí priatelia !

V utorok 21. 4. 2020 sme odovzdali Zbierku rúšok a hygienických potrieb, ktorú organizujeme pre Milosrdných bratov, ktorý sa starajú o ľudí bez domova  v Bratislave. Odovzdali sme im nielen rúška, ale aj veľa hygienických potrieb a dostali sme pre nich aj trvanlivé potraviny. V ich mene Vám vyslovujeme veľkú  VĎAKU za Vašu ochotu ušiť a darovať im veľa krásnych a tak potrebných rúšok. Milosrdní bratia a ich spolupracovníci Vás uisťujú, že budú na všetkých Vás, ktorí ste im prispeli do Zbierky, pamätať a ďakovať v modlitbách.
Zbierka aj naďalej pokračuje a priebežne im budeme posielať vyzbierané rúška, ktoré tak veľmi potrebujú.

Baxová Marta – Charitas  Budmerice

Milí naši priatelia v Pánovi a dobrodinci, srdečne ďakujeme za modlitby a pomoc s rúškami a potravinami. Pre nás všetkých,  ktorí sme aj v tieto ťažké dni v službe pri chorých a núdznych, je to veľkým povzbudením a posilou. Aj keď nás táto pandémia v mnohom obmedzila, je dobré, že nás aj spája a robí citlivejšími pre potreby druhých…, aj pre tých najbiednejších, nechcených a odsúvaných bokom, v ktorých sa môžeme dotknúť samotného Pána, „Syna človeka, ktorý nemá kde hlavu skloniť „… (Mt 20,8). Ešte raz srdečné Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Márius – Dismas, Er.