Ďakujeme za potraviny

Srdečná vďaka všetkým, ktorí s láskou prispeli na zbierku potravín svojimi milodarmi…

Sladká charita

Ďakujeme všetkým, ktorí si kúpili med a tak prispeli na Charitu v Lackove. Ešte máme pár pohárov…

Fašiangové vianoce

Charitas Budmerice touto cestou ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí darovali ošatenie, obuv, hračky a iné, pre Dom Božieho milosrdenstva v Lackove. Keď prišli prevziať vaše dary, prejavili obrovskú radosť a pre väčšinu darovaných vecí hneď poznali nového majiteľa. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým.