Poďakovanie za zbierku potravín

Milí priatelia a dobrodinci z Budmeríc , Jablonca a Štefanovej

Charitas Budmerice v mene sestier Matky Terezy a Milosrdných bratov v Bratislave Vám vyslovuje veľkú vďaku za príspevok do Zbierky trvanlivých potravín, ovocia a zeleniny.
Ďakujeme Vám za Vašu dobročinnú lásku a za to, že ste citliví na potreby iných, hlavne tých najnúdznejších.
Odovzdali sme približne 500 kg. potravín, ovocia a zeleniny.

ĎAKUJEME VÁM .

ZBIERKA TRVANLIVÝCH POTRAVÍN, OVOCIA a ZELENINY

 Charitas Budmerice organizuje: ZBIERKU TRVANLIVÝCH POTRAVÍN, OVOCIA a ZELENINY pre:sestry M.Terezy – Misionárky lásky

Starajú sa o ľudí bez domova, denne im poskytnú teplé jedlo, tiež dočasné bývanie pre chorých a bezvládnych a podľa potreby im poskytnú aj zdravotnú pomoc.
Pokúsme sa priatelia v tomto misijnom mesiaci otvoriť svoje srdcia a buďme citliví na potreby iných. Podeľme sa so svojou úrodou, alebo inými potravinami s ľuďmi, ktorí sú na okraji spoločnosti a naplňme tak Ježišove slová: Bol som hladný a dali ste mi jesť…lebo všetko, čo ste urobili jednému z mojich bratov, MNE ste to urobili.
Svoje milodary môžete odovzdať od: 7.10. – 14.10.2019 v budove Farského úradu pol hod. pred sv.omšou a u p.Lenky Chovancovej na OÚ v Budmericiach počas stránkových hodín, tiež u p. Majky Hlavatej a u p. Roberta Baxu.
Srdečná vďaka za každý Váš milodar.
Viac info : charitas.budmerice@gmail.com t.č.0915437485

Zbierka školských pomôcok – VĎAKA

Milí priatelia
skončila sa Zbierka školských pomôcok.
Odovzdali sme z nej 4-rom rodinám u nás aj v našom okolí a ešte sme mohli veľa odovzdať na Katolícku charitu v Bratislave.
Všetkým, ktorí ste prispeli do tejto zbierky vyslovujeme srdečnú vďaku za Vašu ochotu pridať sa k našej zbierke a ochotne prispieť.
VĎAKA


Charitas Budmerice  a Bratislavská katolícka charita