Drahí naši priatelia a podporovatelia!

Srdečne Vás pozdravujem, s vďakou za pomoc, ktorú ste opäť prejavili svojou štedrostou tým najchudobnejším.
V spolupráci s viacerými ľuďmi dobrej vôle sme v Úsmeve ako dar pripravili k Veľkej noci pre desiatky rodín (asi 60 ľudí) v ohrození chudoby tašku s ovocím, pečivom, s trvanlivými potravinami a vďaka pani Vierke z Budmerického mäsiarstva a Charitas Budmerice aj s mäsovými výrobkami, ktoré obohatili ich skromne pripravený stôl… A ešte sme sa so všetkým podelili ďalej…, napr. pre útulok sestier Matky Terezy, pre ľudí v núdzi v ubytovni Domov pre každého, pre Milosrdných bratov a tiež pre jeden detský domov pri Trnave.
Teším sa, že sme mohli pred sviatkami Veľkej noci takto spoločne pomôcť tam, kde to bolo potrebné a ďakujem Pánu Bohu, že to vo svojej Prozreteľnosti všetko dobre riadi… Veď aj samotné Božie slovo v udalostiach pred umučením nám pripomenulo Ježišove slová: “Chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy“ (Jn 12,8), no ak im poslúžite, ak sa k nim priblížite a pomôžete im, mne to urobíte, lebo bol som hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, bol som pocestný a pritúlili ste ma…
Mnohí sme to pochopili pohľadom na kríž, pri slovách “Žíznim!“ Smäd Boha po dušiach, po našej službe Jemu cez tých najbiednejších bratov a sestry. Kto je viac bezdomovcom ako člověk pribitý na kríži, ponížený, opustený, zomierajúci?! Ježiš bol vyzlečený z odevu, aby zomrel v agónii, bez domova, majetku a ťažko viditeľného priateľa… Takto sa stal bratom a priateľom všetkých ľudí bez domova, všetkých utečencom, chudobných a maličkých.

Ešte raz srdečná vďaka za Vaše dary, ktoré prinášajú úľavu od spoločenských nedôstojností, s ktorými musia mnohí, ktorí prichádzajú k našim dverám, denne zápasiť!

Nech vzkriesený Pán požehnaním odmení Vašu štedrosť!

br. Márius-Dismas, Er.
a spolupracovníci Úsmevu ako dar