Srdečná vďaka

Milí spoluobčania!

CHARITAS Budmerice touto cestou vyslovuje srdečnú vďaku všetkým dobrodincom, ktorí prispeli do Zbierky šatstva a hygienických potrieb pre utečencov a do Zbierky trvanlivých potravín pre sestry Matky Terezy – Misionárky lásky .

Pre utečencov sme Slovenskej katolíckej charite odovzdali veľké množstvo hygienických potrieb, paplóny, deky a zimné oblečenie.

Sestrám Matky Terezy – Misionárkam lásky sme odovzdali približne 4OO kg. potravín a 435 eur ktorými ste prispeli na potraviny.

Srdečne Vám všetkým ďakujeme, že máte citlivé a otvorené srdcia pre potreby ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi a sú odkázaní na pomoc iných.

ĎAKUJEME VÁM !!!!!!!!!!!!