VĎAKA

CHARITAS BUDMERICE touto cestou vyslovuje veľkú VĎAKU všetkým dobrodincom, ktorí prispeli do Zbierky pre Útulok Milosrdných bratov v BA.
Zbierka bola veľmi úspešná – vyzbierali sme veľké množstvo zachovalého a aj nového šatstva a obuvi, deky a spacáky a tiež hygienické potreby.
Do zbierky sa zapojili aj občania zo susedných obcí: Štefanová, Vištuk a Jablonec. A práve z Jablonca darovala jedna rodina zánovný, funkčný počítač.
Veľká vďaka všetkým Vám za Vaše dobré a citlivé srdcia a hlavne za ochotu pomáhať núdznym.
ĎAKUJEME VÁM !
členovia a dobrovoľníci
Charitas Budmerice

ZBIERKA ZIMNÉHO OŠATENIA OBUVI A HYG. POTRIEB

Charitas Budmerice v spolupráci s Obcou Budmerice organizujú ZBIERKU ZIMNÉHO OŠATENIA OBUVI A HYG. POTRIEB pre Útulok Milosrdných bratov v Bratislave, ktorí sa starajú o ľud bez domova, ktorých stále pribúda a nemajú pre nich dostatok oblečenia.
Veľmi súrne potrebujú: vetrovky, svetre, drigovice, ponožky, topánky a tiež deky a spacie vaky a hygienické potreby.
Ak máte doma zimné oblečenie, ktoré už nenosíte a je v dobrom stave, môžete ho prostredníctvom tejto zbierky podarovať práve im.

Prosia tiež o 1 starší, ale funkčný počítač, ktorý postrádajú pri vybavovaní dokladov pre svojich klientov.
Ak sa rozhodnete prispieť do tejto zbierky, môžete tak učiniť od pondelka : 16.1.2023 do konca januára 2023 u
p.Roberta BAXU ul.ČA 598
p.Zdenky OŠKEROVEJ ul.J.Holčeka č.318
p.Lenky CHOVANCOVEJ na OÚ BUdmerice počas str. hodín
ĎAKUJEME Vám, že pomáhate zmierniť biedu tým najchudobnejším.

Poďakovanie