Poďakovanie za zbierku

Milí priateliav stredu 24.9.2020 sme odovzdali pracovníkom Útulku sv. Jána z Boha vyzbierané šatstvo, obuv a rúška.  Vyzbieralo sa naozaj nádherné množstvo a na tvárach pracovníkov bolo videť spokojnosť a radosť. Tu je poďakovanie sr. LAURY SSpS, a jej kolegov:

Milí naši dobrodinci !
Z celého srdca Vám ďakujeme za Vašu Zbierku, za ušité rúška nielen teraz, ale už viackrát. V mene všetkých kolegov Útulku s. Jána z Boha, ale aj v mene všetkých ľudí, ktorí k nám denne prichádzajú a hľadajú pomoc, skutočne ĎAKUJEME. Nech je Vám Pán  Boh odmenou a zahŕňa Vás požehnaním a potrebnými milosťami. My Vás tiež sprevádzame svojimi modlitbami.Všetkých, ktorí nám pre Tvoje meno Pane, dobre činia, ty sám Pane požehnaj.

S vďakou  sr. Laura  SSpS

Zbierka zimného ošatenia, obuvi a spodného prádla

Charitas Budmerice organizuje Zbierku zimného ošatenia, obuvi a spodného prádla pre Útulok Milosrdných bratov v Bratislave.
Chýba im šatstvo najmä pre mužov, ale prijmú aj dámske.
Zároveň prosia o rúška pre svojich zverencov – bezdomovcov.
Prosíme, ak máte doma šatstvo, ktoré sa dá použiť, darujte im.

Oblečenie môžete odovzdať u p.Zdenky Oškerovej ul.J.Holček u p.Majky Hlavatej ul. J.Holčeka a u p. Roberta Baxu na ul. ČA .

Informácie Vám poskytneme na Charitas Budmerice t.č. 0915 437485

Zbierka školských pomôcok

Charitas Budmerice v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou, organizuje Zbierku školských pomôcok: tašky, ruksaky, zošity, perá, ceruzky, farbičky, výkresy a iné…Milí priatelia, zapojte sa do našej zbierky a darujte školské … čítať viac