Poďakovanie za Zbierku

Milí priatelia a dobrodinci
CHARITAS Budmerice touto cestou vyslovuje srdečné a veľké ĎAKUJEM všetkým, ktorí prispeli do Zbierky trvanlivých potravín a ovocia a zeleniny, ktorú sme organizovali pre ľudí bez domova.
Vašim milodarom ste aspoň trochu zmierili ich chudobu.
Ďakujeme Vám za Vaše dobré srdcia, citlivé na potreby iných.
Charitas Budmerice