Pripravujeme potravinové balíčky

Milí priatelia!
Vianočné charitné trhy , na ktoré sme sa tak tešili, sú už za nami.

Veríme, že zážitky a dobrá atmosféra, ktorá tam vládla, ešte stále vo Vás rezonuje.

Dovoľte, aby sme touto cestou , poďakovali všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí nám pomáhali pri príprave trhov, všetkým sponzorom, predávajúcim, účinkujúcim v kultúrnom programe a samozrejme všetkým Vám, ktorí ste prišli na trhy a podporili CHARITU.

Ubezpečujeme Vás, že za získané financie už pripravujeme potravinové balíčky pre sociálne slabšie rodiny, ktoré sa ocitli v núdzi.

Ak viete o rodine, ktorá by potrebovala pomoc, prosím upozornite nás.

Nech BOH naplní Vaše dobré srdcia všetkým, čo potrebujú – POKOJOM, RADOSŤOU  a  LÁSKOU.

ĎAKUJEME VÁM.

Charitas Budmerice