Sestričky ďakujú

Milí priatelia, skutočne veľká a srdečná vďaka za Vaše DOBRÉ SRDCIA a za Vašu LÁSKU, s akou ste prinášali Vaše milodary.
Vyzbierali sme a odviezli asi 500 kg. potravín.
Sestričky jeden krát v týždni obetujú sv.omšu a svoje modlitby za dobrodincov, teda aj všetkých Vás, ktorý ste prispeli do tejto zbierky.
Patrí Vám veľké ĎAKUJEME

podakovanie

zdieľajte ...Email this to someone
email
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook