Sestričky ďakujú

Milí priatelia, skutočne veľká a srdečná vďaka za Vaše DOBRÉ SRDCIA a za Vašu LÁSKU, s akou ste prinášali Vaše milodary.
Vyzbierali sme a odviezli asi 500 kg. potravín.
Sestričky jeden krát v týždni obetujú sv.omšu a svoje modlitby za dobrodincov, teda aj všetkých Vás, ktorý ste prispeli do tejto zbierky.
Patrí Vám veľké ĎAKUJEME

podakovanie