Darujte stoly a stoličky

Denný stacionár pre zdravotne a mentálne postihnutých pri rehabilitačnom stredisku Claudianum v Modre navštevuje aj budmeričanka Evička, ktorej sa tam veľmi páči.

Každý človek potrebuje nie len byť milovaný a milovať iných, ale potrebuje mať pocit vlastnej užitočnosti a niekam patriť. Tak môže nachádzať zmysel svojej existencie a byť darom pre iného. Claudianum chce ponúknuť svojim členom:

  • vhodný priestor na denné stretávanie sa a zmysluplné trávenie času
  • pracovnú rehabilitáciu, prostredníctvom odborne vedenej ergoterapie, arteterapie a iných činností zameraných na stimulovanie získaných a rozvoj nových pracovných zručností, jemnej motoriky, pracovných návykov
  • sociálnu rehabilitáciu – rozvíjaním sociálnych zručností, nácvikom komunikácie, získavaním nových sociálnych kontaktov, orientáciou v okolitom svete

Nezisková organizácia Claudianum plánuje pre svojich členov vybudovať chránenú dielňu. Charitas Budmerice vás preto prosí o darovanie stolov, alebo stoličiek pre túto chránenú dielňu.