Meranie glykémie

Charitas Budmerice rozširuje svoje služby o meranie glykémie. Vďaka sponzorom máme nový glukomer. Je to prístroj, ktorý umožňuje veľmi jednoducho a počas niekoľkých sekúnd zistiť hodnotu cukru v krvi. Meranie cukru v krvi je veľmi dôležité pre správnu liečbu cukrovky.
Najnovšie štúdie ukázali, že by si každý diabetik mal pravidelne merať hladinu cukru v krvi. Je dokázané, že dobrá kontrola glykémie oddiali alebo dokonca zamedzí vzniku možných komplikácií u diabetikov, ale je vhodné aj preventívne meranie hladiny cukru v krvi pre včasné diagnostikovanie cukrovky.
Ak máte záujem o zmeranie glykémie, kontaktujte nás, alebo nás navštívte počas hodín pre verejnosť. Túto službu je možné poskytnúť aj v rámci návštevnej služby, ak nahlásite adresu.