Návštevná služba

Charitas Budmerice rozširuje svoju činnosť o návštevnú službu. Momentálne máme dôveru štyroch klientov, u ktorých poskytujeme služby podľa ich potreby, ako napríklad, donáška liekov, nákup, pomoc v domácnosti, sprostredkovanie kňaza, lekára a vybavovanie úradných záležitostí.

Charitas Budmerice úzko spolupracuje zo Sociálnou komisiou obce Budmerice.